Đại dịch Covid-19 xuất hiện có thể “ví như một phép thử cho các công ty nội thất, đặt ra cho họ bài toán về định hướng làm sao để tồn tại trong giai đoạn nhiều thách thức này”, ông Bùi Tường – Giám đốc Cty Nội thất Jhome nhận định.